SOFv

Samenwerkingsoverleg Faculteitsverenigingen

Universitaire Studentenraad

De Politiek Commissaris van het SOFv vertegenwoordigt de belangen van studenten en studieverenigingen in het bijzonder als lid van de USR. Het is handig om te weten hoe de USR werkt om goed te kunnen volgen waar het over gaat. Deze pagina’s hebben als doel inzicht te bieden in de structuur en werkwijze van de medezeggenschap op centraal niveau en met name van de USR.

Wat doet de USR?

De Universitaire Studentenraad (USR) levert in samenwerking met de Ondernemingsraad (OR) een bijdrage aan het beleid van de Radboud Universiteit Nijmegen op centraal niveau. De studentenraad behartigt de belangen van studenten door middel van vergaderingen met het College van Bestuur en gesprekken met beleidsmedewerkers en andere invloedrijke organisaties op de universiteit.

De Universitaire Studentenraad behartigt de belangen van studenten op uiteenlopende terreinen. Binnen de Gezamenlijke Vergadering bespreekt de studentenraad belangrijke beleidsdocumenten met het College van Bestuur. Daarnaast neemt de studentenraad deel in verschillende overleggen en houdt contact met andere medezeggenschapsorganen. De studentenraad toont tevens voortdurend eigen initiatief door het schrijven van beleidsnotities en de deelname in werkgroepen en klankbordgroepen.

Meer informatie over de universitaire medezeggenschap vind je op www.ru.nl/usr of www.numedezeggenschap.nl

Wie zitten er in de Universitaire Studentenraad?

De Universitaire Studentenraad in Nijmegen heeft een bijzondere constructie ten opzichte van andere steden. Naast de acht gekozen leden van de studentenpartijen nemen ook zes benoemde leden afkomstig van verschillende koepelorganisaties zitting in de raad. Ieder jaar worden verkiezingen gehouden voor de acht gekozen leden. Deze leden zijn afkomstig uit de studentenfracties AKKUraatd, Green+, Knokpartij en ISEC. De zes overige leden worden benoemd door zes verschillende koepelorganisaties, deze leden worden de Politiek Commissarissen (PoCo’s) genoemd. De koepelleden behartigen de belangen van een specifieke doelgroep in de studentengemeenschap. De NSSR is er voor sportverenigingen, BOS voor gezelligheidsverenigingen, ISON voor internationale verenigingen, CSN voor religieuze verenigingen, CODC voor culturele verenigingen en SOFv voor studieverenigingen.

De USR buiten de GV’s

De USR houdt zich naast de cyclus van de Gezamenlijke Vergadering bezig met eigen initiatieven. Naast de interne vergaderingen met de gehele USR zijn er ook specifiekere werkvormen, te onderscheiden in werkgroepen en klankbordgroepen. De werkgroepen zijn opgericht met een bepaald doel voor ogen, wanneer dit doel is bereikt zal de werkgroep worden opgeheven. Enkele onderwerpen binnen de werkgroepen zijn: Active Student, Wellbeing & Inclusion, Campus & Sustainability, Education & ICT en Visibility & Relations. Klankbordgroepen daarentegen lopen het gehele jaar door. Dit zijn groepen waarbinnen de leden continu meedenken en input geven over het beleid van de universiteit. 

Om goed op de hoogte te blijven van alles wat er speelt zijn er ook verschillende contactpersoon schappen. Zo is er van elke Facultaire Studentenraad (FSR) een contactpersoon, met alle assessoren, en met allerlei organisaties op de universiteit zoals de Green Office. 

De USR in de GV’s

De Universitaire Studentenraad (USR) vormt samen met de Ondernemingsraad (OR) de Gezamenlijke Vergadering (GV). De Ondernemingsraad behartigt de belangen van de medewerkers aan de Radboud Universiteit. De raad bestaat uit twintig gekozen leden, aangevuld door vier leden namens de UMC-raad, verbonden aan het academisch ziekenhuis. De USR en de OR hebben invloed op het centrale beleid van de universiteit. Dit beleid wordt uitgevoerd in opdracht van het College van Bestuur (CvB). Dit bestuurlijk orgaan bestaat uit drie personen, namelijk een voorzitter, een rector magnificus en een vicevoorzitter.

De Gezamenlijke Vergadering bestaat uit acht cycli waarin in elke cyclus bepaalde beleidsstukken worden besproken. De verschillende stukken worden onderverdeeld in een aantal vaste commissies, te weten Financiën, Vastgoed, ICT en Personeel Intern (FVIP), Strategie, Beleid en Bestuur Intern (SBB) en Onderwijs, Onderzoek en Student Intern (OOS). De beleidsstukken worden uiteindelijk gezamenlijk besproken tijdens de Voorbereidende Gezamenlijke Vergadering (VGV) en vervolgens met het College van Bestuur in de zogenaamde Overleg Gezamenlijke Vergadering (ovGV). Tijdens de Afsluitende Gezamenlijke Vergadering (AGV) brengen de USR en de OR hun definitieve advies uit over de verschillende agendapunten en wordt eventueel over bepaalde agendapunt gestemd.

Beleidsstukken en input geven

Indien jij een idee, vraag of opmerking hebt en/of graag iets veranderd wilt zien, laat dit dan vooral weten aan de Politiek Commissaris. Zij is er uiteindelijk om jullie te vertegenwoordigen. Input is voor haar een van de belangrijkste elementen van goed vertegenwoordigen. 

Mocht je nieuwsgierig zijn naar de beleidsstukken die behandeld worden in de vergaderingen? Ook dan kun je de Politiek Commissaris een bericht sturen. Zij kan dan de inlog geven zodat jij mee kunt lezen met de beleidsstukken.