SOFv

Samenwerkingsoverleg Faculteitsverenigingen

Samenwerkingssubsidie

Subsidie voor Lidorganisaties

Het SOFv stimuleert op financiële wijze de (formele) samenwerking tussen ten minste één lidorganisatie van het SOFv en een erkende organisatie in Nijmegen. In het onderstaande subsidiereglement staat beschreven waaraan jouw samenwerkingsverband moet voldoen om in aanmerking te komen voor deze subsidie. Als je vindt dat het evenement dat je in samenwerking met een andere organisatie organiseert voldoet aan de gestelde criteria kun je via de onderstaande formulieren een aanvraag indienen. Houd er rekening mee dat de complete aanvraag tenminste één maand van tevoren ingediend moet zijn bij het SOFv. Het hele subsidiereglement vind je hier.

Onder lidorganisaties van het SOFv verstaan we studie-, en faculteitsverenigingen en/of stichtingen die zich primair richten op studenten van de eigen opleiding en/of faculteit en die jaarlijks contributie betalen aan het SOFv. Zie voor de criteria van lidmaatschap de statuten van het SOFv.

Aanvraag

Kom je in aanmerking voor financiële ondersteuning vanuit het SOFv? Dien je aanvraag in via info@sofv.nl. Alleen als de aanvraag volledig is, wordt deze behandeld in de vergadering. Bij elke aanvraag moet een aanvraagformulier tezamen met een begroting van desbetreffende activiteit worden ingediend. Het aanvraagformulier vind je hier.