SOFv

Samenwerkingsoverleg Faculteitsverenigingen

Groepsreissubsidies

Student Life subsidieert deelname aan groepsstudiereizen met een wetenschappelijk karakter, het aanvragen van deze subsidie verloopt sinds collegejaar 2018-2019 via het SOFv. Groepsreizen zijn onder te verdelen in twee categorieën; Zonder duurzaam vervoer ( 50,- per subsidiabele deelnemer) en met duurzaam vervoer bestaand uit trein en/of bus (een maximale toegevoegde 100,- per subsidiabele deelnemer, oftewel een maximale 150,- per subsidiabele deelnemer). Een hybride vorm van duurzaam en niet-duurzaam reizen resulteert in een bedrag van 100,- per subsidiabele deelnemer in totaal. U kunt hier een gedetailleerd voorbeeld vinden van een aanvraag van de groepsreissubsidie. Onderaan deze pagina vindt u een herziene versie van het reglement opgesteld door SLIM in samenwerking met SOFv.

Kom ik in aanmerking voor een groepsreissubsidie?

  • De reis wordt georganiseerd voor studenten van de Radboud Universiteit;
  • De reis wordt georganiseerd door een lidorganisatie van het SOFv; onder lidorganisaties van het SOFv verstaan we studie-, en faculteitsverenigingen en/of stichtingen die zich primair richten op studenten van de eigen opleiding en/of faculteit en die jaarlijks contributie betalen aan het SOFv. Zie voor de criteria van lidmaatschap de statuten van het SOFv.
  • Er is een contactpersoon vanuit de opleiding/faculteit die garant staat voor het wetenschappelijke karakter van de reis (bij voorkeur neemt deze contactpersoon of andere wetenschappelijke begeleiding deel aan de groepsstudiereis).

Hoe vraag ik subsidie aan?

Ben je organisator van de reis en voldoet jouw reis aan alle eisen? Dien dan als volgt minimaal 4 weken voor vertrek een aanvraag in:

  • Download het aanvraagformulier en vul alle gegevens in. Het is belangrijk dat het reisprogramma per dagdeel beschreven is. Ook is het belangrijk dat er per deelnemer staat of ze al subsidie hebben ontvangen voor een groepsstudiereis.
  • Stuur dit aanvraagformulier samen met een schriftelijk bewijs van garantstelling vanuit de opleiding/faculteit naar info@sofv.nl.
  • Het SOFv beoordeelt de aanvragen. Indien je aanvraag is behandeld, ontvang je een mail met de goedkeuring/afwijzing van je aanvraag. Bij goedkeuring wordt het subsidiebedrag binnen 3 weken overgemaakt.

Subsidie afronden

Als je weer terug bent van de groepsreis, vragen wij bepaalde documenten om definitieve eindafrekening te kunnen maken. Mail de volgende documenten maximaal 6 weken na terugkomst naar info@sofv.nl, dan kunnen we je subsidieaanvraag afronden:

  • Betalingsbewijs waaruit het definitieve aantal deelnemers blijkt;
  • Een bewijs waaruit blijkt welk vervoersmiddel is gebruikt om op bestemming te komen;
  • De realisatie van de begroting;
  • De definitieve deelnemerslijst;

Het SOFv beoordeelt deze documenten om zo de subsidieaanvraag af te ronden. Je ontvangt een mail zodra de afrekening in behandeling is genomen.

Meer informatie?

Voor meer informatie kun je kijken in het nieuwe reglement. Als je nog vragen hebt, twijfel dan niet om contact met het SOFv op te nemen (info@sofv.nl).

Veelgestelde vragen

Nee, dit is helaas niet mogelijk.

Nee, ondanks dat het reglement veranderd is heeft iedere student (met uitzondering van commissie en bestuur) maar één keer recht op subsidie. De subsidie zelf is geen andere subsidie geworden.

Nee, ondanks dat dit wel sterk wordt aangeraden. Het bleek voor lidorganisaties zeer lastig te zijn om (geschikte) wetenschappelijke begeleiding mee te nemen op reis. Door het aanpassen van deze verplichte begeleiding naar een garantstelling is het mogelijk subsidie te verkrijgen wanneer het vinden van (geschikte) begeleiding niet lukt. Het kan echter wel nog steeds zo zijn dat de faculteit hier voorwaarden aan stelt voor het verkrijgen van de Facultaire subsidie, controleer dit goed.

Het is de bedoeling dat in de garantstelling onderbouwd wordt waarom de reis bijdraagt aan de wetenschappelijke loopbaan van de deelnemende studenten. Enkel een opsomming van het programma is hierbij niet voldoende. Het gaat hierbij om het onderbouwen van de wetenschappelijke waarde van deze programmaonderdelen voor studenten. Daarnaast moet indien van toepassing het aantal te behalen studiepunten en de deelnemende wetenschappelijke begeleiding vermeld worden.

Het kan zijn dat je de studentnummers van subsidiabele deelnemers later pas weet, wegens het feit dat bv. een registratie nog niet open is. Mocht je de rest al weten en een akkoord willen, dan kan je deze vast insturen. Let hierbij wel op dat de rest van de aanvraag dan helemaal compleet moet zijn.

Iemand moet ten eerste aan de minimale eis voldoen van het nieuwe reglement dat “de student staat ingeschreven aan de Radboud Universiteit”. Wanneer deze eis voldaan is geldt dat commissie en bestuur altijd gerechtigd zijn om subsidie aan te vragen ongeacht hoe vaak iemand deze functie bekleed en ongeacht hoe vaak iemand in het jaar deze functie bekleed. Daarnaast zijn zij (het bestuur en de commissie) nog één keer gerechtigd om subsidie aan te vragen als deelnemer. Als deelnemer ben je maar één keer gerechtigd om subsidie aan te vragen.

Nee, in een vorige versie van het reglement was de hoogte van de subsidie gebaseerd op binnen (75,-) of buiten (100,-) Europa. In deze versie wordt daar geen onderscheid meer in gemaakt.