SOFv

Samenwerkingsoverleg Faculteitsverenigingen

Welzijnssubsidie

De welzijnssubsidie is door de universiteit beschikbaar gesteld om het welzijn van de studenten te bevorderen. Deze subsidie kan via SOFv aangevraagd worden door de lidorganisaties. Het geld dat verstrekt wordt, dient besteed te worden aan doeleinden gerelateerd aan welzijn. Hiermee wordt onder andere bedoeld dat studenten zich meer betrokken voelen bij de vereniging, de universiteit en de stad Nijmegen. Het doel van de activiteiten moet er aan bijdragen dat de studenten goed in hun vel zitten en een persoonlijke groei kunnen doormaken. Denk hierbij aan bepaalde trainingen of juist een activiteit waarbij studenten elkaar beter leren kennen. De subsidie kan aan vele activiteiten besteed worden, zolang deze ten behoeve van de studenten georganiseerd worden.

Onder lidorganisaties van het SOFv verstaan we studie-, en faculteitsverenigingen en/of stichtingen die zich primair richten op studenten van de eigen opleiding en/of faculteit en die jaarlijks contributie betalen aan het SOFv. Zie voor de criteria van lidmaatschap de statuten van het SOFv.

De specifieke criteria voor de aanvraag van de welzijnssubsidie vindt u hier. Een voorbeeld van een aanvraag voor de welzijnssubsidie kunt u hier vinden. U kunt de aanvraagprocedure starten door een mail te sturen, conform de criteria in het subsidiereglement, naar info@sofv.nl.