SOFv

Samenwerkingsoverleg Faculteitsverenigingen

SOFv

Het SOFv is opgericht op 11 april 1991 en fungeert sindsdien als de koepel waarin de studieverenigingen in Nijmegen zijn verenigd. Het SOFv is een vereniging waarvan de verschillende studieverenigingen de leden zijn met een bestuur bestaande uit studenten van verschillende studierichtingen.

Het SOFv heeft drie belangrijke functies en brengt die op verschillende manieren tot uiting. Allereerst heeft het SOFv een representatieve functie. Dat wil zeggen dat wij onze leden, alle studentenorganisaties met een studiegerelateerd karakter van de Radboud Universiteit, op verschillende niveaus vertegenwoordigen: op verenigingsniveau, maar ook op bijvoorbeeld het niveau van de Universitaire Studentenraad (USR) of het College van Bestuur. In de USR hebben we onze eigen zetel en dat betekent dat de studieverenigingen met een benoemd lid in de raad op universitair niveau continu worden vertegenwoordigd en zo mogen meebeslissen over zaken die voor de verenigingen van belang zijn. Ten tweede heeft het SOFv een informatiefunctie. Op verschillende manieren conserveren en delen we bestaande kennis en ervaring die de afzonderlijke verenigingen hebben en geven we deze ook door aan nieuwe generaties. Ten derde proberen wij de verschillende activiteiten van onze leden te coördineren door op onze Algemene Leden Vergaderingen (ALV) een informatiemoment over deze activiteiten te bieden. Tenslotte streven wij vanuit onze koepel naar verbetering van de verstandhouding tussen de lidverenigingen onderling en motiveren wij samenwerking tussen verschillende lidverenigingen.

Deze verschillende doelen komen samen op de ALV van het SOFv. Deze vindt om de zes tot acht weken plaats en hier kunnen verenigingen met elkaar in gesprek en ligt het bestuur verantwoording af voor het gevoerde beleid.

Op deze website is meer te vinden over het SOFv. Voor eventuele vragen kunt u contact met ons opnemen of vrijblijvend langskomen op onze kamer in het Elinor Ostrom gebouw, N -1.240.