SOFv

Samenwerkingsoverleg Faculteitsverenigingen

Commissies

Kascommissie

Net als elke andere vereniging heeft het SOFv een kascommissie die erop toeziet dat de vereniging financieel gezond blijft en de financiën correct en transparant zijn. De kascommissie komt tweemaal per jaar samen om een kascontrole uit te voeren. Van deze kascontrole brengt de commissie verslag uit aan de algemene ledenvergadering. Aan het einde van het jaar brengt de kascommissie ook een advies uit ter verlening van decharge. De kascommissie van 2022-2023 bestaat uit:

  • Deze commissie is momenteel open voor sollicitaties. Deze kunnen gemaild worden naar info@sofv.nl.